Nova transformacija Elle Dvornik oduševila, pratioci poručili: "Pamela Anderson, sakrij se"

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

novi plast

plast

novi plast

plast

Na sta lici

Nudim klasiku, oral, masturbiranje, anal se posebno placa. Pola sata klasike 50KM, sat vremena 100KM. Eto na sta lici.

Ovaj

***

Jel onaj peksinluk pocistila u sobi?

Bruka...

Franjo krivousti Njofra

Ela ,Ela kam si ti prešla z tim mozgom koji je kak ti lešnjak velik.Upam da te v Hrvacki nebi z nihče z štapom diral

Obicna

Lijepe riječi su ukras

Franjo

Ela ,Ela kam si ti prešla z tim mozgom koji je kak ti lešnjak velik.Upam da te v Hrvacki nebi z nihče z štapom diral ka Franjo krivousti Njofra Sad ti to napiši na bosanski(il srpski a može i na hrvatski) jezik da te razumemo

Ne ostavljati

Plastiku blizu otvorena plamena.

Tuner

Prkno i vime pokaze i odmah je bitna. Jeste li vi normalni na portalu? Biste li da vam kcerke ovako pokazuju vimena i da ih prate kao zamjena pa ponnhub?

/ Najnovije