Aleksandra Prijović, Jelena Rozga i Lepa Brena digle Zagreb na noge uz pjesmu 'Hajde da se volimo'

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pristojno obucena

Treba prebacit 6 banki i pri tom biti slikana pored duplo mladjih zena da bi se konacno pristojno obukla. Sve jednom prodje.

Turbofolk

Sačuvaj me Bože hrvatske kulture....zasto se ovim srpskim pjevaljkama uopste dozvoljava da prave koncerte po arenama u glavnim gradovima, pa njima je mjesto pod šatorima na nekim koridama???

/ Najnovije