Hrvatska krenula u 'lov' na sezonce iz BiH: Evo koji radnici se najviše traži

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

i.???? Jel minimalac + 54 radnika u jednoj sobi da spava.Jednu noc na krevetu a drugu na patosu.Kakva propaganda.Sin mi je 2 sezone bio u Cro..Na pola sezone ih otjerali jer su nasli jeftiniju radnu snagu.....

@Guest

>>i.???? Jel minimalac + 54 radnika u jednoj sobi da spava.Jednu noc na krevetu a drugu na patosu.Kakva propaganda.Sin mi je 2 sezone bio u Cro..Na pola sezone ih otjerali jer su nasli jeftiniju radnu snagu..... ka Guest<<To je on tebi tako ispričao. Prava istina da je zabušavao.

Adi

Lijepe riječi su ukras

666

***

/ Najnovije