Uznemirujući snimak: Izraelska vojska ubila dvojicu dječaka - jednom pucali u glavu, drugom u prsa

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Tuner

Lijepe riječi su ukras!

***

***

Borac sa kauča

Zar nije upucan u leđa i imao 8 godina. Zanimljivo da toliko sati Izraelska vojska u akciji tu se puca ubija a djeca igra fudbal

Serb

***

titi

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

***

***

Bosanac

***

sarma&sljivovica

***

Portal

***

/ Najnovije