UNICEF: Pojas Gaze je najopasnije mjesto na svijetu za biti dijete

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Borac sa kauča

I kažu 7.10. Hamas je pobio 1200 ljudi i joş oteo. I onda Izreal počeo bobardovati Gazu. I ko je prvi počao Palestina ustvari hamas

***

***

Error

Sta ste uradili da sprijecite to ?sta ste uradili da ih zastitite?? Zasto ne radite na oslobadjanju djece iz izraelskih zatvora??Jel za njih vaze djecija prava????zasto postojite????? DA BI SLUZILI ZLOTVORU UBICAMA I NASILNICIMA????Da bi dobili malo dolara za funkcionisanje besmislene beskorisne blabatorske institucije.

FAŠISTIČKI KOMENTAR

I kažu 7.10. Hamas je pobio 1200 ljudi i joş oteo. I onda Izreal počeo bobardovati Gazu. I ko je prvi počao Palestina ustvari hamas ka Borac sa kauča ONAJ KO JE NAPISAO OVAJ KOMENTAR, ZA NJEGA JE SIGURNO NORMALNA SITUACIJA - OTMIČAR TERORISTA DRŽI TAOCE U JEDNOJ ŠKOLI, RADI ELIMINACIJE OTMIČARA TERORITE BILI SMO PRIMORANI GRANATIRATI ŠKOLU I POBITI 450 UČENIKA, ZBOG NACIONALANE SIGURNOSTI. KAKAV GLUP I FAŠISTIČKI KOMENTAR

/ Najnovije