Slavna američka glumica posjetila Kijev i srela Zelenskog: "Neka cijeli svijet zna šta se dešava"

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ali ima popravni, popij odmah

Jesi li rekla sta o namjernom granatiranju nuklearne elektrane koja je pod ruskom kontrolom od strane ukrajinske vojske. Jesi li rekla sta da svjetska organizacija za atomsku bezbjednost ignorise pozive ruske vlade da dodje i utvrdi ko to granatira i odakle granate dolaze. ka Miki Miki, zaboravio si terapiju danas

Hava

Ovako su kod nas dolazili za vrijeme rata da dobiju koji poen. A nisu znali ni gdje je Balkan a kamoli BiH. Naravno da su i casceni, onim sto je vlast od nas ukrala, dok smo mi, logorasi, brali maslacak i jeli grah preostao uz rata u Koreji 1954. I, da, za 4 godine dobili smo po 1 (JEDAN) krompir.

/ Najnovije