Ruska ambasada u skandaloznoj objavi pozvalo na vješanje pripadnika Azova, Twitter ih odmah upozorio

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

I

Jesu to oni sa naci tetovazama, to je sad in na zapadu izgleda.

Jasno da zasluzuju, ali NE RADITE TO!

I koliko god puta bude trebalo.... Da se paznja javnosti privuce na najvece zlo ikada na Balkanu: dolazak osmanlija.

pametnom isaretom dosta

Treba ta ****a Ruska protjerati iz civiliziranog svijeta.Napraviti zidine da se ne vide nikada vise daleko im kuca fasisticka genocidna.

/ Najnovije