Njemačka: Državljanin BiH osuđen na doživotnu robiju

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nema imena...

Znaci-nije Bosnjak..

opet

muuuuuuuuujooooooooo

Celo

ima li taj Bosanac ime i prezime ???? pitam za jarana

JEBO ti PASS MAJKU KJRVU

Srbi su pogani psi.Ksko to duživotna za jednu djevojku a ovdje su ubice ubijale i stotinama pa dobili 10_12 _najviše 20 godina robije.Znači ovim zločincima genocidašima je trebali 10puta doživotne i u ćelije da se psi ukopani ispod w.c.skoljke jer njima jest mjesto tu. ka To je neki od srba pasijih sinova A MAGARAC neka J E B e TEBE SV“Javelins -> M777 -> HIMARS -> Leopards -> ATACMS -> F16 -> B2 Bomber -> Aircraft carier -> Submarines -> Atomic Bombs -> Death Star (which will be last game changer in this war)”`ReVA po ASVALU da ti ZRAZVICE PASJOTUIUSKO KOOPILE pasjot urske VERE kome SRBIN u PASJA usta Sere--_DETE tvoje j e b i saqm kao SVAKI mulsimn

SMT VALIJAMA u MULAMA JEBALI DECU SVOJU MRTVU

SVI BAl ij e su TERORISTI samo SREBRENICA za SVAKOG ba li j u

/ Najnovije