Kremlj komentirao današnji sastanak u Njemačkoj: "Zažalit će zbog svoje zablude"

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

visocica 1662

Dosta je vise ovih zlikovaca

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Nijemaca ili citavog zapada?

Dosta je vise ovih zlikovaca ka visocica 1662

Hahaha sila ste vi.

***

LJiljan Non paper Bosanac

***<< ti to stvarno neces dozivjeti

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Bosanac

***

visocica 1662

***

Cilj

***

Cilj

***

/ Najnovije