Kanada potvrdila podršku za izbor Schmidta za visokog predstavnika

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bh patriot

Na hajr I na dobro.

miki

Nema ništa od toga, šmit niti bilo ko drugi neće više biti izabran.

Zenica NK

Visoki predstavnici u BiH su tradicionalno katolici, nerijetko ustaškog porijekla i rusofili. Zloglasni Wolfgang Petrisch kao i Valentin Inzko potiču iz ustaških familija koje je Kurt Waldheim u ime Vatikana nastanio na imanja pobijenih i protjeranih Jevreja u Štajerskoj. Christiana Schmidta je odlikovala fašistička Hrvatska vlada istim ordenom sa kojim je zločinac Tudžman odlikovan. Da bi sve bilo slučajno prjljave poslove za Rusiju u medžunarodnoj zajednici obavljaju podjednako i socijalisti i dmookrati Francuske, Austrije, Njemačke i Švcarske kod kojih Putin pere i čuva pare koje pljačka od vlastitog naroda. Socijal demokratske i nacionalne partije zemalja koje nama kroje kapu služe samo domačim socijlaistima i demokratama u BiH, Hrvatskoj i Srbiji da osnivaju što više paritija koje služe da zavadžaju narode i odvračaju im pažnju od pravih krivaca za loše stanje kod nas.

/ Najnovije