Izraelski vojni pilot otkrio šokantne detalje: "Vojska koristila 'Hannibalov protokol' nad taocima"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sve

Izrael je uradio sve kako bi svjetsku javnost okrenuo protiv Palestinaca i uglavnom je u tome i uspio.Da SAD i EU zele vrlo lako bi smirili pomahnitale izraelske fasiste,ali to je i dio njihovog plana.Pobit sto vise Palestinaca,a prezivjele raselit.

Borac sa kauča

Izrael je uradio sve kako bi svjetsku javnost okrenuo protiv Palestinaca i uglavnom je u tome i uspio.Da SAD i EU zele vrlo lako bi smirili pomahnitale izraelske fasiste,ali to je i dio njihovog plana.Pobit sto vise Palestinaca,a prezivjele raselit. ka Sve Ma da inače vojni piloti pričaju šta su uradili svima. I Izrael nije znao za napad sad izmišljotina pričajte

***

***

Borac sa Žuči

Ma da inače vojni piloti pričaju šta su uradili svima. I Izrael nije znao za napad sad izmišljotina pričajte ka Borac sa kauča Izrael pun Juda.

Borac sa kauča

Izrael pun Juda. ka Borac sa Žuči Više je to laž novinara kao eto pilot pričao da su oni pobili civile a ispaće da hamas branio te civile

/ Najnovije