Grčka pojačala nadzor kršenja pravila na plažama: Kazne idu i do 60.000 eura

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pozdravljam ovakvu odluku Grka. Trebalo bi

i kod nas. Ali mene osobno ne pogadja sto su stakori od koncesionara invadirali plaze njihovim PVC rugobinama namjenjenim sticanju novca svojim vlasnicima, a sticanju isijasa korisnicima, jelte. Plivac sam izvanredan, skocit mogu sa apsolutno svake stijene i raspalit 1 km, nakon cega idem natrag doma, tako da ... znam jednog na kojem nece zaradit :)). Meni plaza na kojoj stoji lezaljka ne treba, dosta mi je bilo kakva stijena. A na njoj nema lezaljki....

/ Najnovije