Donald Trump definitivno odbio da podrži ideju o zabrani abortusa na nivou cijele Amerike

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Panzer

Čekamo obraćanje dežurni mahaluše,ambasadori Marfija,povodom ovog dogadjaja

Zasto moderne zene nisu protiv bidena zbog ovoga?

Sad cekam da se jave ove emancipovane zene i feministice i da popljuju trumpa, a ne bidena koji im je oduzeo ovo pravo. Ne, sada cete sutiti, jer cete opet pored svega toga glasati za onog sehida.

Padobranac

Smije li se iskakati?

IVA

***

/ Najnovije