Bolnica u sjevernoj Gazi okružena izraelskim tenkovima: "Niko ne može otići"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Čuj okruzili bolnicu tenkovima?!!!

***

Naravno

Tako i treba,svaka bolnica je pod dugogodisnjom kontrolom hamasa i ispod svake su tuneli sa teroristima,kriju se iza djece,jedini krivci za stradanja djece su njihovi roditelji koji ih proizvode za regrutaciju i nikada se nisu protivili hamasu,vrijeme je da se zavrse.

ethos

Tako i treba,svaka bolnica je pod dugogodisnjom kontrolom hamasa i ispod svake su tuneli sa teroristima,kriju se iza djece,jedini krivci za stradanja djece su njihovi roditelji koji ih proizvode za regrutaciju i nikada se nisu protivili hamasu,vrijeme je da se zavrse. ka Naravno Vase moralne norme su na nivou djecoubica

***

***

/ Najnovije