Vozač vrijeđao djecu Bošnjaka u Hrvatskoj: 'Hoćete me voditi na krmetinu?'

/ Komentari (27)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Amir

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva.

Role

To vam je ta hrvatska kultura, smetaju Srbi, semtaju imigranti, sada smetaju i putnici autobusa koji su Bošnjaci.

Krkadjija

Ne treba te vodit na krmetinu jer si sam krme.

***

***

A meni

Nije jasno otkuda Bošnjaci i Muslimani u Hrvatskoj, zar tamo ne žive samo Kršćani

Kamidan

Nije jasno otkuda Bošnjaci i Muslimani u Hrvatskoj, zar tamo ne žive samo Kršćani ka A meni U jednu ruku imaš pravo, otjerali ste i protjerali sve koji su drugačiji. To mnogo govori o toj varvarskoj kulturi.

***

***

Tko

U jednu ruku imaš pravo, otjerali ste i protjerali sve koji su drugačiji. To mnogo govori o toj varvarskoj kulturi. ka Kamidan<<Je koga otjero

***

Je li imamo vise razloga uopce diskutirat o primitivizmu tih koji duboko vjeruju u to?

Ljub

Lijepe riječi su ukras!

Eugen Savojski

Lijepe riječi su ukras

Djemo

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. ka Amir

Trn

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. ka Amir

Haha

Lijepe riječi su ukras!

***

Lijepe riječi su ukras

Riki

Može vodicu tena k ....

I muslimanske nepismenosti...

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. ka Amir

Bosnjak

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras ka Bosnjak

Puh

Sramota ****

m.tvica@ppf.unsa.ba

U ratu u Hrvatskoj među 7.000 poginulih pripadnika Hrvatske vojske bilo je više od 1.000. Bošnjaka. Znači Hrvatskoj smo bili dobri dok smo 4 godine ratovali sa Srbima dok su oni vidali rane bitke za Vukovar i dok smo ginuli za njih. Fukarluk.

Hava

***

Stara izreka

,,Bože me sačuvaj hrvatske kulture,,.

Bošnjak 100

Nije jasno otkuda Bošnjaci i Muslimani u Hrvatskoj, zar tamo ne žive samo Kršćani ka A meni

Muslim

***

Zasto tolika opsjednutost Srbima??

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. ka Amir

Odhebi!

Nekaže su slučajno saćuva me bože hrvatske kulture i srpskog junaštva. ka Amir

/ Najnovije