Šta sve krije Dijana Hrkalović, komšije kažu: "Ponašala se normalno"

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nadimak...

Još jedna nakvarcana srpska ždroha ala Ceca i slične

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

@nadimak

Drzi se ti svojih nepismenih, krezavih i brkatih hamsa u dimijama zvanih majke srebrenice, koje se razumiju u sve pa i u knjizevnost, ko mara u kriv quratz. Znas sda talibanski muslimajmune.

cc

Sve preduslove ima da normalno živi, al jok...krimosi su cool.Pa eto, dođe sve na naplatu...

/ Najnovije