Snimak o kojem se priča: Kako je Albin Kurti očitao lekciju Srbiji

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Role

Realan stav i komentar o Srbiji koji se Putlerovcima i neće nimalo svidjeti.

REalno ti ga MAMI turim dok tebi tvoj BABO

Realan stav i komentar o Srbiji koji se Putlerovcima i neće nimalo svidjeti. ka Role

***

ŽIVJELA PRIJATELJSKA REPUBILKA KOSOVO

Anks

***

Hava

ŽIVJELA PRIJATELJSKA REPUBILKA KOSOVO ka *** Po cemu je prijateljska, ako imas pojma sta si napisao?

Ttt

Lijepe riječi su ukras

Ante

Trc ba li j a poljem ja za njim da ga koljem

/ Najnovije