"Počivaj u miru u svom nebeskom letu": Ovo je Ivan koji je poginuo u avionskoj nesreći kod Zagreba

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Zna li sta....

.... jesu li bili i Marko i Jure?

Nana

.... jesu li bili i Marko i Jure? ka Zna li sta.... O cemu ti to? Ismijavas smrt mladog covjeka? Nacionalnost? Sta?

Budaletina,gori ste od srba

.... jesu li bili i Marko i Jure? ka Zna li sta....

Ne pijem dok Paja vozi

.... jesu li bili i Marko i Jure? ka Zna li sta.... Kad će bolan socijala?

/ Najnovije