Hrvati protiv uvođenja eura, pokrenuto prikupljanje potpisa za referendum

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ga

Nisu Hrvati protiv uvođenja eura nego određene političke stranke koje su pokrenule pitanje referenduma. Ne možete između cijelog naroda i ovog pitanja staviti znak jednakosti.

Tomaš

Poštovani Hrvatski suverenisti, molim vas napišite referend i suglasnost, da se u Hrvatskoj zadrži Kuna i da se odgodi uvođenje Eura, zato što Hrvatska nije spremna za Eurozonu.

Tomislav Jalšević

Molim hrvatske suvereniste, da napišu referend i suglasnost da se u Hrvatskoj zadrži Kuna i odgodi uvođenje Eura, zato što Hrvatska nije spremna za Eurozonu.

/ Najnovije