Duel na srbijanskoj TV: Pogledajte kako je Ćuta ponizio osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

NSSHIT

Ovog debelog nilskog konja treba izbušiti za primjer.

Nije istina

***

Karrabaja

O sebi ćete se zabavit

titi

Cuj Srbi raseljavali Hrvate, ma dje cete tako , oni su braca strateška i najbolji prijatelji , daleko im kuca

Ljiljani nisu sa Karpata

Zar se može poniziti ovakva osoba i ratni zločinac kad je nula od čovjeka

Durmo

***

Jest

Ljiljani jesu sa karpata samo su u medjuvremenu bili srbi.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

Ljiljani nisu sa Karpata

Ljiljani jesu sa karpata samo su u medjuvremenu bili srbi. ka Jest A hoćeš reći da su sad Bošnjaci?

Bošnjak

**** **** ******** * **********

/ Najnovije