Do kraja godine: U Tursku iz Srbije samo s jednim dokumentom

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

Guest A kume AMANET sta bi sa amanetlijama ha?

Ljiljan

I to je previše jer servi/slugare (današnji **)su Turska kopilad,jer znamo da su Turci **preko 650 godina!!

Genocidasi

Hahaha Braća braći .Nek se zna ko je ovu **.Zbaju dobro turci odakle su navuknjarila ove svoje serve sluge i koje im je porijeklo.

Name

I to je previše jer servi/slugare (današnji **)su Turska *,jer znamo da su Turci **preko 650 godina!! ka Ljiljan Ti si jako bolestan covjek!!!

elbake

moj bakire, spavas, sta li

Bosanac

Familijarne posjete 500 godina nije malo krv vuce

/ Najnovije