Budva: Uhapšen otac zbog sumnje da je djecu istukao prutom

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

BiH

Neka je, dok su se djeca sibala i valjala su, a sad postaju i ubice.

Ne kaze se prut

Nego SHIBA

Jole

E svasta!!!zato su danas djeca teski debili.. lijepi degenek..i dok se degenecilo znalo se ko je roditelj a ko dijete!!!

Ne pijem dok Paja vozi

Nego SHIBA ka Ne kaze se prut Nekaže se ni SHIBA nego ŠIBA a ispeavno je reći i PRUT

Ne pijem dok Paja vozi

Nego SHIBA ka Ne kaze se prut<<Ne kaže se ni SHIBA nego ŠIBA a ispravno je reći i PRUT

/ Najnovije