'Atmosfera je bila na ivici tuče': Putnici bili zarobljeni na beogradskom aerodromu preko 11 sati

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Eee

STO DALJE OD TURISTICKIH AGRNCIJA A NAROCITO NESIGURNIH SRPSKIH AVIONSKIH KOMPANIJA

Aca

AIR Srbija treba ugasiti

Peace

Aco brale,jeste da agencije ne mogu da utiču,ali gospoda agenti mogu bar da se jave na telefon.To bi trebalo da bude pristojno

Neša

Nek letuju u Srbiji.

Uzas

Postali gori od zeleznice-treba ih zatvoriti

Karamba

Ekonomski Tiger

Xxxx

Ovo je Srbija ljudi

Nadja

***

Mare

Kako tako lako prebacuju jedni na druge... niko nije kriv a klepili lovu i agencija i avio kompanija.

/ Najnovije