FUGIPP / Poziv građanima Ilijaša: Prijavite svoja prava na nekretninama

03. 10. 2017. u 07:51:00 Promotivni tekst

Shares:0

Općinski sud u Sarajevu je dana 22. septembra 2017. godine javnim oglasom najavio uspostavu nove zemljišne knjige, po podacima novog premjera, za nekretnine u katastarskim općinama Podgora I, Podgora II i Vogošća iz Općine Ilijaš.

"Pozivamo sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava n nekretninama koje se nalaze u katastarskim općinama Podgora I, Podgora II i Vogošća iz Općine Ilijaš, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave oglasa i to
podneskom u dva primjerka, te da to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Dakle, građani su dužni uz prijavu prava dostaviti i dokumentaciju, odnosno isprave na osnovu kojih su stekli prava na svojim nekretninama, to je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju i drugo, a isto je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji", stoji u pozivu suda.

Prijave prava na nekretninama se trebaju izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, na adresi: Šenoina 1, 71 000 Sarajevo, svakim radnim danom od 08:30 do 14:00 sati, a najdalje do 21. novembra 2017. godine. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Također, pozivaju se i svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Podgora I, Podgora II i Vogošća, čije je vlasništvo bilo dosada upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u novu zemljišnu knjigu, po podacima novog premjera, uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Navedene aktivnosti se provode u okviru Projekta registracije nekretnina, kroz koji se
provodi sistemsko usuglašavanje podataka o nekretninama između evidencija katastra i zemljišne knjige.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete dobiti putem e- maila: [email protected]

NEMA KOMENTARA