Općina Centar / Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu

29. 09. 2017. u 10:33:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 15

Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar poziva sve korisnike prava na dodatak na djecu da u periodu od 1. septembra do 31. oktobra ove godine dostave potrebnu dokumentaciju za obnovu ovog prava.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar poziva sve korisnike prava na dodatak na djecu koji su ostvarili pravo na osnovu naprijed navedenog zakona i Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine da u periodu od 1. septembra do 31. oktobra ove godine, uz zahtjev koji mogu preuzeti na Info-pultu Općine Centar, dostave potrebnu dokumentaciju za obnovu ovog prava.

Potrebnu dokumentaciju treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U skladu sa članom 144. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sa 31. augustom ove godine obustavljena je isplata novčanih naknada za korisnike čija su djeca predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a 30. septembra ove godine za studente, a isplata će biti nastavljena u kontinuitetu samo za korisnike koji u naprijed navedenom roku dostave potrebnu dokumentaciju i nakon provedenog postupka obnove.

Korisnici koji su se u 2017. godini obratili zahtjevom za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i ostvarili pravo na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u 2017. godini dužni su za djecu stariju od 15 godina dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, a ostalu dokumentaciju nisu dužni dostavljati, s obzirom da je pravo ostvareno u 2017.godini, navodi se u saopćenju Općine Centar.

 

NEMA KOMENTARA