Općina Novo Sarajevo poslala poruku za sve stanovnike koji boluju od COVID-a

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

svi koji imate COVID 19- neboj te,"cetvorka" ce vas izlijeciti...

..putem FACEBOOKA!..jedino radno mjesto pomenutih...

Dea

Napokon i nesto konkretno od ovog novog nacelnika. Spor si i smotan ali za ovu pomoc bolesnima jefno veliko Aferim!

Mirko S. Kojotovski

halooo jel' sekretar ? Jooj ,,hasta'' sam, pošaljite mi sto maraka HITNO.

/ Najnovije