Saznajemo: Muškarac s Koševskog Brda izvršio samoubistvo

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sam se...

Ma ja sam se izbo, i tako 16 puta. A onda je ulicu M. Šnajdera sam premjestio sa Koševa (gdje je bila) na Koševsko brdo.

Drzava kojom vladaju famelije monstruma

Bakirova taktika,natjeraj sirotinju da se ubija.nedaj im ni hranu da prezive.samo vi glasajte za sda monstrume,svo zlo svijeta ce se srucit na ovaj napaceni narod.

Kosevo vs Kosevsko Brdo

kao Hrasno i Hrasno Brdo

Ja...

kao Hrasno i Hrasno Brdo ka Kosevo vs Kosevsko Brdo ...to je kao sad najvažnije...

/ Najnovije