Policajac iz BiH došao zbog glasne muzike, napao ga vlasnik kafane

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

"Policajac iz BiH..." Ne može gluplje. Onda novinar navodi "MUP hercegovačko- neretvanskog kantona", ma niđe veze.

Haha

Policajac iz BiH? Trebao je biti policajac iz Madjarske? Ne kontam koliko su vam glupi novinari

Policajac iz BiH???

Jadi moji, koji jetimi pisu ovdje...

Gost

Ima li ikakve kontrole, pregledava li uredništvo portala napisane članke? Livno i HNK? Imaju li vrli "novinari" ikakvo obrazovanje?

/ Najnovije