Novi detalji: Oglasila se policija nakon što su u BiH uhapšeni naoružani muškarci

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nadimak..

Nadam se da ce Romo Isak sazvati press konferenciju i objasniti ovo i da ce smiriti ljude jer su se svi naostrili zbog doDICKovih zapaljivih poruka...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

DAJTE CIJELO IME I PREZIME! ŠTO IH KRIJETE, DA VIDIMO JESUL SRBI!

Suljo/Mujo

Posli da dizu revoluciju sa 4 metka.

Ja1

Imaju li bradu bez brkova i kratke tole?

HALO BA

Imaju li bradu bez brkova i kratke tole? ka Ja1 SRBI SU! IZ BANJA LUKE I GRADIŠKE, SRBI SU LOŠ NAROD, NEMA KO DRUGI BITI NEGO ONI!

Brko

SRBI SU! IZ BANJA LUKE I GRADIŠKE, SRBI SU LOŠ NAROD, NEMA KO DRUGI BITI NEGO ONI! ka HALO BA KAD SI TAKO PAMETAN KO PUCA U MOSTARU U KASARNOJ NA POLIGONU STRELJASTVA VJEROVATNO PO TVOME SRBI ILI HRVATI

***

***

/ Najnovije