Kompaniji iz Širokog Brijega greškom isporučen kokain u bananama?!

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

buahaha

neka se javi vlasnik, pošteni pronalazač je ispunio svoj dio

I

Kako, ali ono kako???

Tu er

Aha takve greske su normalne. Jeste naivni u pm

Zaboravlja se

Prije desetak godina, vlasnik iste firme se javno branio da on i njegov sin nisu umijesani u trgovinu drogom, a prije toga isti vlasnik je optuzen za poreznu utaju..ma ko je ovdje lud ili je zaista tako lako u ovoj drzavi imati amneziju na sve..

Bosanac

To je covicevo i dodikovo kakve greske pisite istinu

/ Najnovije