Vukanović: Na izborima bih razbio Dodika, bio bih pravi Tito

/ Komentari (22)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

a ha ha ha

Vukan, karikatura od covjeka koji opstaje valjda jer mediji nemaju o cem pametnijem da pisu... jadno

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Gh

E moj vukanovicu, mile je dobio preko 360.000 glasova, ubjedljivo najvise od sva tri clana predsjednistva, a koliko si ti dobio bilo gdje? Ne mogu se glasovi dobiti samo zato sto se deres u skupstini kao da na pijaci prodajes paprike, seljoberu jedan sa dna kace, moras imati neki plan i program, a ne samo praviti cirkus u skupstini. Preseli se u sarajlabad i pridruzi se bakirovom multi-kulti cirkusu, pa zajedno glumite multi-kulti serijatsku pardon gradjansku drzavu.

Diske

Dobio 360.000 glasova od takvih kao ti što glasaju/komentarišu po 10 puta

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

@diske

Dobio 360.000 glasova u drzavi u kojoj ste vi sda talibani najbrojniji, a vasa oba kandidata dvostruko manje, sto znaci da su i bosnje za njega glasale, pa ti vidi ko je tu kreten.

/ Najnovije