Vučić: "Povratna karta Beograd - Mostar vrlo je pristupačna, košta 104 eura"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

OJ, VOJVODO KIŠOBRANDŽIJO

A pošto su ono kišobrani? I jesi li pred hadezenjarama Hrvatinama ponovio čuveni govor u Glini?

Laxative

Poletio pizzousti sa Trebevića, kaže ne može se naljubit glavića.

Tačno

Tačno je jedino to da su mala ili nikakava ocekivanja..

Mikula

Ima linija da se ugasi za 6 mjeseci. Uje samo putuju u beges.

/ Najnovije