Vozači, oprez: Uskoro će biti postavljeno sedam novih radara oko Sarajeva

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tuner

Kasnite za hercegovackim auto portalima. Ne znam kako. Ovo ste vi prvi trebali znati

¨Jako dobro¨

Sto vise radara - statistika je pokzala da tada ima manje nesreca, je li taaaako? Znaci, ako ih dovoljnno bude bilo, recimo na svakih 10 metara, prestat ce potpuno nesrece. Ajmoooo, montiraaaaaj!!!

/ Najnovije