Vojin Mijatović nikad glasniji: 'Gade mi se više “patriote” svih naroda i partijskih boja u BiH'

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Otjerani radnik

Najnizu placu staviti na 700 eura i vracamo se vecina.

MrziteljPDA

Ha,ha,ha! Samo populizam! Došli na vlasti preko laganja naroda pa sad mlate praznu slamu! Idi radi Vojine jer sad si vlast a ne opozicija

Prometheus

Mijatović se lako od BH patriote preobrati na Institucije i Beneficije patriotu. Sunovrat pupoljaka, eto ljubi sad svog Nerina i Neku u ...

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Vandeta

Najnizu placu staviti na 700 eura i vracamo se vecina. ka Otjerani radnik a koji moj ćeš nam sad se i ti sad vraćati?! Mi jedva dočekali da odeš!

Dea

Lijepe riječi su ukras

Gojko

Ma hajde molim te. Smanjite sebi plaće , ostalu potrosnju , automobile, savjetnike koji rade umjesto vas, besplatne telefone, toalet papir i sva svoja sranĵá. Sondikati ne smiju dozvoliti smanjenje doprinosa koje će kad tad doći na naplatu.

Ne pijem dok Paja vozi

Pjesma za sve dijaspore patriote. Ko to kaže ko to laže da je socijala srama. Jeste mala al je dobijena bez rada

Ne pijem dok Paja vozi

Pjesma za sve dijaspore patriote. Ko to kaže ko to laže da je socijala sramna i mala. Jeste mala al je dobijena bez rada

/ Najnovije