Vlada KS subvencionira troškove grijanja: Evo ko je ostvario to pravo

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

GZUOP

Treba biti se.. pa da dobiješ ovu subvenciju. Pogledajte koliko ih je dobilo na centralno grijanje a koliko na čvrsta goriva. To je dokaz da kantonu nije stalo do pravde a ni do ekologije i čistog zraka u koji se zaklinju. Niko i ne zna kako se ovo može dobiti i kada se raspisuje ti oglasi. Tako je bilo i godinama unazad. Samo svoje.Umjesto nekakvih pojedinačnih pomoći do sada ste mogli svima smanjiti cijene grijanja.

Aae

ZASTO SE NE NAREDI EDP SARAJEVO DA NAMJERNO NE ISKLJUJUCUJE U POJEDINIM STANOVIMA SATOVE KOJI PREBACUJU STRUJU SA SKUPE NA JEFTINU I OBRATNO. N A M J E R N O. B E ZO B R A Z L U K.

miki

***

/ Najnovije