OHR "odgovorio" na tvrdnju da će Schmidt povući potez koji će dovesti BiH na rub raspada?!

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kolko

ja kuzim nama je opet u rovove!

Sikter

Bilo bi bolje izmirit se sa pravoslavnim BiH gradjanima,podrzati rusiju i izbacit Schmidta.Sa zapada nista novo osim stalne mrznje prema muslimanima.

Gost_Radio_Sarajeva

Bilo bi bolje izmirit se sa pravoslavnim BiH gradjanima,podrzati rusiju i izbacit Schmidta.Sa zapada nista novo osim stalne mrznje prema muslimanima. ka Sikter Da, koje izmirenje, nismo mi ni sa kim posvadjali. Na njima je, prvo nek promjene vlast, pa nek pocnu doboko da se izvinjavaju, pa onda mozemo dalje. Podrzavanje Rusije je glupost.

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Sankcije Rusiji su jos veca od podrzavanja iste.

Da, koje izmirenje, nismo mi ni sa kim posvadjali. Na njima je, prvo nek promjene vlast, pa nek pocnu doboko da se izvinjavaju, pa onda mozemo dalje. Podrzavanje Rusije je glupost. ka Gost_Radio_Sarajeva

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Zong

***

***

***

Mostar

Lijepe riječi su ukras

moramo lije ba

OĆERAT U TURSKU, nejma druge bolan!

moramo lije ba poslat u tursku!

ja kuzim nama je opet u rovove! ka Kolko slabo kužiš turčine, VAMA JE U ANDOLIJU!

/ Najnovije