Projekti / USAID: Nove preporuke u oblasti procesuiranja korupcije u BiH

25. 01. 2018. u 18:04:00 Radiosarajevo.ba

Shares:13

Procesuiranje korupcije, angažiranje vještaka u tim predmetima, te oduzimanje imovine pribavljene korupcijom tri su ključne teme u našem krivičnopravnom sistemu koje su danas u organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, analizirali predstavnici pravosudne zajednice.

„Sva pitanja obuhvaćena ovim stručnim analizama predstavljaju izazove i prepreke uspješnom i efikasnom procesuiranju složenih oblika krivičnih djela, a na prvom mjestu korupcije. Smatram kako će ove analize i njihove preporuke dugoročno biti veoma korisne kompletnoj pravosudnoj zajednici u BiH, ali i kreatorima politika kada je u pitanju usvajanje pravilnog strateškog pristupa za borbu protiv korupcije“, rekla je tužiteljica i članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Berina Alihodžić.

U procesu izrade ovih analiza aktivno su sudjelovali predstavnici pravosudne zajednice u BiH, a u partnerstvu sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava koja djeluje pri VSTV BiH, USAID-ov Projekt pravosuđa je organizovao niz konsultativnih događaja na kojima su učešće uzeli i predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje djeluju u oblastima obuhvaćenim analizama.

Prezentaciji ovih stručnih analiza prisustvovao je značajan broj predstavnika pravosudne zajednice u BiH. Analize od danas su dostupne na web stranici USAID Projekta pravosuđa u BiH www.usaidjp.ba.

NEMA KOMENTARA