U toku je istraga: Ko u Sarajevu zloupotrebljava pacijente i daje im lažne dijagnoze?

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ww

OVDJE SE MORA OD KORIJENA SMJENJIVATI. VARALICE I U ZDRAVSTVU

Tako i treba. Zasto im idete? Da vas izlijece?

HAHAHA.... Medicinska, tzv. nauka.... Ni jednu ozbiljnu bolest ne znaju izlijecit, ali znaju te zahebat da qrtzu ne valjas; Ko fol lijeci ti jedno, a shebaje deset drugih stvari. Idite im, ko vas hebe...

Samir77

Ne brinite se sve je u rukama nadleznih organa.Mozemo mirno spavati

ccc direktore

Sad je vrijeme da se pokažete..

Munir

Pa na koji bi način doktori i farmaceuti za par godina rada u javnom sektoru otvarali privatne ambulante i apoteke milionske vrijednosti. Bog zna šta još rade pacijentima što je skriveno, od dobivanja raznoraznih invalidskih pomagala, lažnih potvrda, bolovanja, dijagnoza, penzija, lijekova,ugovora sa farmaceutskim kućama, prikrivenih testiranja itd... Još samo fali da počnu prodavati i dijelove tijela pacijenata. U svemu smo naj, naj ali gori.

Guest

Apoteka DINA

Bosanac

***

Lila

Lopovluku kraja nema, imenom i prezimenom navesti kriminalce.

I tako

Zdravstvena struka postade zdravstvena bruka...

***

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije