Uslovi / Evo šta MMF traži od BiH: Bit će 'rezanja' penzija, invalidnina...

01. 11. 2016. u 12:03:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

MMF traži od Vlade FBiH provedbu reformi penzionog sistema, radnog zakonodavstva, reformi u oblasti civilnih invalidnina i civilnih žrtava rata te primjenu novog Zakona o državnoj službi.

Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača dobio je jasne informacije od MMF-a šta treba provesti kako bi BiH bila korisnik njihova kredita u iznosu od 553 miliona eura, piše Večernji list BiH. Reforme znače rezanje budžetskih rashoda u svim segmentima, od isplate penzija, invalidnina, smanjenja administracije u državnoj službi i poboljšanja njene učinkovitosti...

Iako je BiH dobila prvu tranšu kredita, ostale isplate ovisit će o ispunjenju uslova koje je MMF postavio državnim i entitetskim vlastima.

“Što se tiče uslova, prošireni aranžman će biti vrlo sličan prethodnim programima. Imat će tromjesečne kvantitativne ciljeve i obuhvatit će konkretne uslove u pogledu politika iz fiskalne, monetarne i oblasti strukturnih reformi. Sredstva će tokom tri godine biti doznačena u obliku 12 tromjesečnih tranši. Doznake novca ovisit će o ispunjavanju konkretnih mjera politika koje će biti zajednički dogovarane tijekom trajanja programa”, jasno je vlastima u BiH prije nekoliko mjeseci poručio Francisko Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.

Izaslanstvo MMF-a još je jednom od Ministarstva rada zatražilo informacije o provedbi reforme penzionog sistema koja obuhvaća, kako je priopćeno iz Vlade FBiH, “set propisa koje je potrebno donijeti, Zakon o MIO, Zakon o uvezivanju radnog staža, Zakon o dobrovoljnom osiguranju, izmjene i dopune propisa kojima se reguliraju oblasti poreza i doprinosa, te mjere i aktivnosti u cilju stabilizacije MIO-a. Traži se uspostava jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi na nivou FBiH, uključujući baze podataka pri ministarstvima rada i socijalne politike i za pitanja branitelja i invalida, te na lokalnim razinama vlasti, što bi u konačnici imalo uticaja u preciznijem formiranju proračuna i mogli bi se utvrditi bespravni korisnici socijalnih davanja.

Vlada FBiH uputila je u Parlament prijedlog Zakona o MIO, a Udruga poslodavaca FBiH tražila je od članova dostavu prijedloga na spomenuti zakon.

Valja spomenuti da je novim Zakonom o MIO predviđeno riznično poslovanje nositelja osiguranja, gdje bi se svi prihodi od doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje slijevali na jedan “budžetski račun” iz kojeg bi se do petog u mjesecu Zavodu MIO doznačavala sredstva potrebna za isplatu mirovina. Takav pristup, tvrde predlagatelji zakona, “osigurao bi s jedne strane veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate mirovina, a koristi bi imao i budžet FBiH jer bi praktično poboljšao likvidnost s obzirom na to da se značajna sredstva na dnevnom i mjesečnom nivou ubiru od doprinosa”.

Tagovi: MMF Vlada FBiH

NEMA KOMENTARA