Sladić o tome kada se vraćaju vrućine: "Petar peče. Jakov kuri"

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Admir

***

Evo Dzemre boy opet...

....hoce li on vise preko termobarickog grebena u Englesku, da ne gledamo njegove nebuloze vise...

Tunel

E stvarno do sada sam sve trpio ali kada počnu sa ovim seljačkim izrekama sav se izaspem. Sladiću gdje si ti to odrastao ?

Sofren

Dugo ga nije bilo! Dobro se istamburo u Turskoj pa opet došao veseo da nam piči po živcima

Sabahudin Imamović

***

Admir

De ti nama reci kakvo je stanje sa kitumbasima u Turskoj!

Neke

***

/ Najnovije