Sivro: 'Dok su u Vladi KS plate bile 3.000 KM, nastavnici su prije tri godine imali 1.200 KM'

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Cetnik

Moj FORD stari NIKAD se ne kvari.

Cetnik

Moj FORD stari NIKAD se ne kvari. ka *****k I odvesce me na Sreberenicu da J E B E M tursku mamicu

Malo, malo ON

A šta ti tačno hoćeš glavati? Šta ti znači ovo sa platama od prije tri godine? Kolike su vam SAD plate?

Ma mrssss

Kako nam djecu uce i obrazuju uz moju stalnu intervenciju za zadaćom, i ova im je plata prevelika. A da ne govorim o viber grupama, online nastavi, stalnim izmjenama casova, protekciji babinih i maminih sinova i sceri...

MrziteljPDA

Ja bi kompletno obrazovanje prebacio Senadu gazdi Binga! Znači cijele BiH! Učenici bi mnogo više naučili a vi bi radili za 850 maraka i to puno radno vrijeme. Ako nemate puni fond časova popunjavali bi mjesta na kasama u marketima. I brzo bi shvatili da ste bili preplaćeni. JESI ČUO GLAVATI SIVRO?

I to im je previše...zlostavljačima

I to im je previše...zlostavljačima...

***

***

/ Najnovije