Sindikat BHRT-a: Većina radnika prima plaću ispod 800 KM, doprinosi se ne uplaćuju, regresa nema...

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tv3

Drzavnu televiziju od koje imaju koristi treba da finansira drzava iz budzeta ili stranke iz svojih crnih fondova a ne da gradani placaju pretplatu za nesto sto im ne treba. Cak nema ni signala ako nemate kablovsku ili internet mrezu. Analogni signal je ukinut iako ljudi jos nisu u mogucnosti kupiti nove uređaje. Digitalizacija jako sporo napreduje. Ako 50 % placa pretplatu normalno da ce i oni prekinuti placanje jer ispadaju budale u odnosu na onih drugih 5o %.Zivite i finansirajte se kako žive i druge privatne televizije. Od rada i marketinga.

/ Najnovije