Sifet Podžić: Helikopteri su ispravni, Dodik nije dao saglasnost

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Eno

Kakva je ovo politika? Sada si se javio da to kazes, mjesec dana nakon sto su pozari poceli. Sramotno

Hahahahahahahaha

Koji moron a Dodo ga postavio na mjesto

Www

Koji moron a Dodo ga postavio na mjesto ka Hahahahahahahaha MRS U P M.

2ww

ZNA SE KO RADI PROTIV BIH - DODIK

Hercegovac u Bosni

Ako nam bezbjednost zavisi od Dodika, onda je nemamo, nemamo ni OS.

/ Najnovije