Sarajevo Taxi o navodima da je njihov vozač divljao po Sarajevu: "Apsolutna neistina"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jole

Papak i primitivac...e jest se svasta naselilo u ovaj grad boze sacuvaj...hajde sto nema saobracajne kulture nego papak napada slabije od sebe...valjda konta da je mangup...

Jes istina je.Vecina vozi kao divljaci.

Cast izuzecima, kulturnim ucesnicima u prometu.

š'a je ba

Pa dragi taksisti kako je moguće da su se vama ovi divljaci uvukli u posao. Nekada ste to lagano sređivali, šakama, nekom fizikom, sad ko p/zde brišete šajbe i glumite face!

Tuner

Ma sta je neistina??? Ja vece stoke nisam vidio od veeelike vecine nasih taksista.

/ Najnovije