Sabina Ćudić: Charles Michel sa crnom listom nije slika europskog puta BiH

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Peacemaker

Tako je Sabina, od prve do zadnje rijeci.

Bos-Sa

Molim udruzene stranke koje se istinski zaloze za demokratiju nase zemlje,da g.S.Cudic bude predsjednica vlade Federacije,kada vec nije izabrana za clana predsjednistva

Objektivan i nepristran

Lijepe riječi su ukras!

nasvasta

Lijepe riječi su ukras!

Brko

>>Molim udruzene stranke koje se istinski zaloze za demokratiju nase zemlje,da g.S.Cudic bude predsjednica vlade Federacije,kada vec nije izabrana za clana predsjednistva ka Bos-Sa

/ Najnovije