Reilly o potezu Vlade RS: 'Samo država BiH ima nadležnost da donosi odluke o diplomatskim odnosima'

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pa kad se toliko uzdas u “drzavu BiH”

sto onda komentarises Predsjednika RS-a???

Sta sad

Jeste li snažno prozvali dodika i njegovu bandu ili ste ga samo upozorili ?

Homer Livnjak

sto onda komentarises Predsjednika RS-a??? ka Pa kad se toliko uzdas u “drzavu BiH” Čovjek želi otvoriti oči tebi i takvim slijepim svetosavskim slijepcima.sugerira vam da ne nasjedate na isprazne priče ovog laktaškog krmeta koje će žrtvovati vlaški svetosavski svet samo da zaštiti svoju imovinu.

/ Najnovije