Prvo obraćanje Draška Stanivukovića nakon izbora: "Neko mora da pobijedi ili izgubi"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tako je drale

Da bi veza funckionisala jedan mora biti Bego Žego.

Eki prdonjice

Ono nesto diglo shaku.

Drasko podanik

jos kada bi skontao koliko si beznacajan...

okanomalo

na proslim izborima borenovic je proglasio nepostojecu pobjedu,sad ponovio. ko da mu sledeci put vjeruje? treba da ode sa cela stranke. NESPOSOBAN JE. rezultati njegove vladavina su katastrofalni,urusio stranku.

Tatar

Jasno da neko mora pobijeediti ali zašto uvijek krivi A zašto ne može biti nerijeseno?

/ Najnovije