Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas raspravlja o budžetu: Hoće li se radovati penzioneri?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

NovKrDrljRe

Šta se imaju radovati. Za 40 godina rada i isto toliko godina uplačivanja za PIO spali su na 50 % prosječne plaće. Koliko god dobiju to je malo jer su prosječne penzije male.

Pencilin

Trebaju penzioneri tražiti da im se isplačuje i topli obrok.Moraju i oni jesti.

Pa

Teško da će im biti radovanja

Vlada

Trebaju penzioneri tražiti da im se isplačuje i topli obrok.Moraju i oni jesti. ka Pencilin Imaju besplatne infuzije u Domovima zdravlja samo trebaju naći nekog poznatog u domu.

/ Najnovije