Pravnici najavljuju: Schmidtova odluka će postati predmet Evropskog suda za ljudska prava?

/ Komentari (15)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kmee, kmeeee, kmeeeeee...

...............

ajde smrd ljive ba li je

JEDITE HO FNA, POTU RADI LO JAVA!

BD

Znate li da “politicki narodi” u BiH nisu povijesni narodi iza Karpata, kako se predstavljaju? Genetika potvrdjuje. Oni su zaostale NACIJE KRALJEVINE SHS, drzave koje odavno nema. Njihova politicka pozadina su velikodrzavni projekti Srbije i Hrvatske iako im nisu dijaspora!

Vlahahaaa

JEDITE HO FNA, POTU RADI LO JAVA! ka ajde smrd ljive ba li je . Poturim ti ga zenskom rodu ko nasad nu minu. Uzivaj mrmak

džamijsko krme

. Poturim ti ga zenskom rodu ko nasad nu minu. Uzivaj mrmak ka Vlahahaaa rokće

Hahaha Odličnno

JEDITE HO FNA, POTU RADI LO JAVA! ka ajde smrd ljive ba li je

0677

Krešić je fašističko govedo iz istog HDZ nacističkog miljea.

MIKI

Krešić je fašističko govedo iz istog HDZ nacističkog miljea. ka 0677 PA NIJE VECI FASISTA I GOVEDO OD TEBE

rvacki rucak

JEDITE HO FNA, POTU RADI LO JAVA! ka ajde smrd ljive ba li je Dosta majonerizacije.

Danas ti je nedelja

rokće ka džamijsko krme Stani u red za spasenje booster kod frajke.

Jo

Jastaće, ko i ove prethodne. Ima jrdna rijec za ovo stanje a tesko je izgovoriti.. pishionaa

Adi

Qurcu svirajte, ima podrsku amerike, u skladu je sa dejtonom, a vi se samo brukajte, unitarnu bosnu dobiti nikada necete nego se manje kotite bit ce vam tijesno na 23% palestine, doduse najvis emuslimana bjezi odavde, vide da ovdje zivota nema

“Konstitutivnost naroda” potkopava opstojnost drza

Nacije Jugoslavije-SHS su uzete za temelj drustva, iako Kraljevine SHS odavno nema. Radi se o velikodrzavnim politikama Srbije i Hrvatske. Cilj je podjela BiH, prisvajanje teritorija sa ljudskim i prirodnim resursima. Nacije Srbi i Hrvati su rezultat podjele stanovnistva po pravoslavnoj i katolickoj pripadnosti.

panzer

VELIKOISLAMISTI I HEGEMONISTI MOŽETE SAMO KUKAT I MAHAT UŠIMA.

A imaju vala sucim i mahat !!!!! :)

VELIKOISLAMISTI I HEGEMONISTI MOŽETE SAMO KUKAT I MAHAT UŠIMA. ka panzer

/ Najnovije