Ozbiljan problem u saobraćaju: Nepropisno parkiranje ili "samo nešto da završim i eto me"

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Postoji tu hiperultra laka solucija...

Izgradite svako malo jedan OGROMNI parking, sa besplatnim parkiranjem PODRAZUMIJEVA SE, da ljudi imaju gdje i ostavit ta auta na koje im naplacujete jedno 166 razlicitih poreza, pa onda ko ne ostavi tu gdje je predvidjeno, a joste i besplatno, slobodno konfiskujte ostavljeno vozilo, ja cu pozdravit. I time financirajte izgradnju novih parkinga. Ali ne! Vi od problema za parkirno mjesto pravite svaku vrstu biznisa, od davanja u koncesiju prostora VRRLO sumnjivim osobama, do naplacivanja kazni, i tako gulite kozu sa automobilista, a onda bi jos da oni vama klimaju glavom na ovakve clanke?

Edina

Gdje god ima znak za zabranjeno parkiranje i zaustavljanje i kad god je neko parkiran na trotoaru pauk sluzba odmah mora reagovati.

/ Najnovije